-- โฆษณา --

ภาพบรรยากาศเบื้องหลัง  นิทรรศการ “กราบสักการะ” โดย ศ.ถาวร โกอุดมวิทย์

วันที่ 06 กรกฎาคม – 06 สิงหาคม 2560

หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ถนนบรมราชชนนี)

นิทรรศการ “กราบสักการะ” โดย ถาวร โกอุดมวิทย์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทย โดยได้รับเกียรติจากศิลปินมากความสามารถ อาทิ ประทีป คชบัว สุรเดช แก้วท่าไม้ นิติกร กรัยวิเชียร และวัชระ กล้าค้าขาย มาร่วมเขียนภาพบนผืนผ้าใบเดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจนความสามัคคีของปวงชนชาวไทย ซึ่งยังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน อย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย นอกจากนั้น ยังมีการสร้างงานจิตรกรรมที่ผสมผสานกับกระบวนการภาพพิมพ์ลงบนผืนผ้าใบ เพื่อสื่อแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาอันล่วงพ้นจากอดีตสู่ปัจจุบัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here