-- โฆษณา --

นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ โดย เซโกะ คาวาจิ

4 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2560

ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)


“ข้าพเจ้าเริ่มสร้างสรรค์ผลงานภ าพพิมพ์ด้วยกระบวนการแกะไม้มาตั้งแต่ปี 1969 ตั้งแต่แรกเริ่มก็ทำงานด้วยชุดคำถามที่ว่า ข้าพเจ้าคือใคร? สังคมนี้เป็นแบบไหน? และ เรากำลังอาศัยอยู่ ณ ที่แห่งใดกัน? ข้าพเจ้าแสวงหาหนทางที่ดีที่สุดในการสะท้อนภาพของสังคมปัจจุบันมาโดยตลอดและหนึ่งในหัวข้อที่ยิ่งใหญ่ที่
สุดก็คือ การขบคิดถึงการดำรงอยู่ของมนุษย์ในภาวะสังคมสมัยใหม่

ข้าพเจ้าเชื่อว่า “วัฒนธรรม” กำเนิดมาจากขนบธรรมเนียมที่มาจา กสภาพแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและ ทางสังคมของแต่ละประเทศ ผลงานชุด “Majestic II – ซึ่งสูงส่ง II” (1994) และ “Poem of Universe – บทกวีแห่งจักรวาล” (2017) คือผลงานที่กำลังจะถูกจัดแสดง ด้วยความคิดที่เชื่อว่า งานทั้งสองชุดนี้จะสามารถอธิบายให้เห็นภาพวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี  และข้าพเจ้ายังหวังว่า ทุกท่านจะสามารถชื่นชมวัฒนธรรมข องพวกเราผ่านนิทรรศการในครั้งนี้

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาและปรัชญาตะวันออก มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมของมนุษย์ ข้าพเจ้าเองก็มีกระบวนความคิดที่มีต่อตัวตนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของแนวคิดในพุทธศาสนาเช่นเดียวกัน ประเด็นเรื่อง “Cosmic View – ทัศนะจักรวาล” ที่ข้าพเจ้าแสดงออกมาในผลงานชุดดังกล่าว ก็อาจกล่าวได้ว่า คือการดำรงอยู่ของจักรวาลอันไพศาลที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อ 2500 ปีก่อน

ข้าพเจ้าคิดว่า ผลงานทุกชิ้นของข้าพเจ้านั้นมีอยู่เพื่อสื่อแสดงความคิดจากภายในที่สะท้อนถึงการดำรงอยู่ของธรรมชาติและข้าพเจ้าจะมีความสุขมาก หากทุกท่านสามารถสัมผัสได้ถึง

“ทัศนะ จักรวาล”ผ่านผลงานในนิทรรศการครั้งนี้

นิทรรศการ Cosmic View โดย เซโกะ คาวาจิ 

จะจัดแสดง ณ อาร์เดลเธิร์ดเพลส แกลเลอรี (ทองหล่อซอย 10)

และมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 18.30 น.

หอศิลป์เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ – เสาร์ 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันอาทิตย์)
Facebook: ARDEL’s Third Place Gallery
โทร: 0-2422-2092 เส้นทาง: แผนที่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here