-- โฆษณา --

 

นิทรรศการศิลปะ ชุด มาลี มายา อันดามัน   Attraction of Andaman

จิตรกรรมโดย กิตติพงศ์ พันธ์เมือง

11 สิงหาคม – 4 กันยายน 2560

พิธีเปิด 17.00 น. วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560

แนวความคิด

ภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีของกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลแถบอันดามัน

โทร 089 469 4508

Facebook : Kittipong panmuang

Email   oodyart99@gmail.com

ชื่อภาพ ใต้ตะวัน

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ  ขนาด 100 x 200 ซ.ม.

ชื่อภาพ เงาสีคราม

เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ  ขนาด 100×200 ซ.ม

ชื่อภาพ ในอ้อมกอด

เทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด 100×100 ซ.ม.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here