-- โฆษณา --

รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด  “ตามรอยก้าวพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคมนี้ เวลา06.00 น. ช่อง MONO 29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์) นำเสนอตอน “โรงเรียนของพ่อ ห้องเรียนของเรา” โดยผู้ประกาศ “วรวิตา จันทร์หุ่น” อาสาลงพื้นที่ตามรอยก้าวพระบาทไปที่   ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร สัมผัสเรื่องราวความประทับใจจากผู้คนในชุมชนที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9  ที่ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร และพระราชทานนามว่า “โรงเรียนร่มเกล้า” โรงเรียนพระราชทานแห่งแรกของไทย เมื่อปีพุทธศักราช 2516 หลังลงพื้นที่ดังกล่าวผู้ประกาศ “แนน วรวิตา” เผยถึงความประทับใจให้ฟังว่า
“สิ่งที่ได้จากการมาถ่ายทำสารคดีที่บ้านหนองแคนในครั้งนี้ ทำให้เรามองเห็นวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดในแบบที่ไม่ต้องปรุงแต่งใดๆ โดยเฉพาะในสมัยที่ยังไม่มีแท็บเล็ต, ไม่มีรถไฟฟ้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกหลายๆอย่าง แต่ทำไมพวกเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ยังไง หลังลงพื้นที่แล้วแนนได้คำตอบกับชีวิตของตัวเองหลายอย่าง แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือสิ่งที่คนที่นี่มีได้เท่าเทียมกับคนอื่นนั้นคือการศึกษา  แม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล แต่ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  ที่ได้ทรงพระราชทานทุนทรัพย์ เพื่อสร้างโรงเรียนให้  โรงเรียนพระราชทานแห่งแรกของไทยแห่งนี้ จึงมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในชุมชนบ้านหนองแคน มีความรู้  เป็นเหมือนอาวุธ และเกราะป้องกันให้กับชาวบ้านทุกคน จากอิทธิพลด้านมืด ที่แพร่ขยาย เข้ามาครอบงำชาวบ้านในอดีต และที่สำคัญยังใช้ความรู้ที่มาพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า ใช้ชีวิตได้อย่างพอเพียงและพอดี ทั้งหมดนี้พวกเขาได้รับจากโรงเรียนของพ่อ ห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะ”
การศึกษาที่พระองค์ท่านได้พระราชทานแก่ราษฎร ได้เปลี่ยนความเป็นอยู่ สร้างความรู้และภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างไร ติดตามได้ในสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด “ตามรอยก้าวพระบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙” ตอน “โรงเรียนของพ่อ ห้องเรียนชองเรา”  ออกอากาศใน วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคมนี้ เวลา 06.00 น.ทางช่อง MONO 29

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here