-- โฆษณา --

วธ. – เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ (รมว.วธ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยกับรัสเซีย และการจัดกิจกรรมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก เข้าเยี่ยมคารวะ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำนินงานความร่วมมือและการจัดกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนทางทางศิลปวัฒนธรรมระหว่างไทยและรัสเซีย และการจัดกิจกรรมเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๕ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซีย โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here