-- โฆษณา --

กระทรวงวัฒนธรรม โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดระยอง Yec Rayong มูลนิธิศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง และจังหวัดระยอง ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการจัดแสดงไฟเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านลายอัตลักษณ์ ระยอง (DNA) และพิธีบรรจุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ ในกระถางธูปโลหะทองเหลืองพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จำลอง)

ในวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมี นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

ณ มูลนิธิกุศลร่วมใจ ศาลเจ้าแม่ทับทิมระยอง ถนนยมจินดา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีศาสนสถานที่สำคัญอันทรงคุณค่าของจังหวัดระยอง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของสังคมไทยและคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดระยอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ ผ่านศิลปะร่วมสมัย กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในชุมชน และเสริมสร้างการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้งานเทศกาลโคมไฟซึ่งจัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิม ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here