-- โฆษณา --

วธ.จัดพิมพ์หนังสือ ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด ครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นและการรณรงค์ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน “Soft Power”

วธ.จึงดำเนินการจัดทำหนังสือ “ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด” โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรม 76 จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการค้นหาผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด ซึ่งมีทั้งจังหวัดที่มีลายผ้าดั้งเดิมที่เป็นลายผ้าประจำจังหวัดอยู่แล้ว และจังหวัดที่ยังไม่มีลายผ้าประจำจังหวัดให้ดำเนินการเชิญภาคีเครือข่ายร่วมกันคิดค้นลายอัตลักษณ์ขึ้นใหม่ ให้มีความโดดเด่น บ่งบอกถึงอัตลักษณ์และภูมิปัญญาประจำถิ่น โดยผ้าลายอัตลักษณ์ทั้ง 76 ลาย ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งนับเป็นครั้งแรก ในประเทศไทยที่ทุกจังหวัดจะมีลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัด

การจัดทำหนังสือ “ผ้าไทยลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด” ของ วธ. ในครั้งนี้ เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในจังหวัดที่จะได้มีผ้าลายอัตลักษณ์ของตนเอง และหันกลับมาส่งเสริมการใช้ผ้าไทยให้ใช้กันอย่างแพร่หลาย สามารถนำลายผ้าอัตลักษณ์มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ ของฝาก ของที่ระลึกประจำจังหวัดได้ด้วย ทั้งยังสามารถช่วยชุมชนและผู้ประกอบการด้านผ้าทอให้มีรายได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ความเป็นมาของผ้าโบราณ ที่มาและกระบวนผลิตผ้าลายอัตลักษณ์ 76 จังหวัด รวมถึงผลงานของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศน์ศิลป์ในด้านผ้าทอและด้านการออกแบบแฟชั่น ทั้งนี้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมสนับสนุนการถ่ายภาพผ้าลายอัตลักษณ์ ในการจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ เมื่อจัดพิมพ์แล้วเสร็จจะแจกจ่ายหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ รวมถึงสถาบันเกี่ยวกับสิ่งทอต่อไป สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามอ่านได้ในรูปแบบ e-book ในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th และ ทางเฟสบุ๊ก ThaiMCulture อีกด้วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here