-- โฆษณา --

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

วันที่ 27 เมษายน 2565 กระทรวงวัฒนธรรม หลังมีการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ โดยมี คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นประธานฯ ผ่านระบบซูม

ในการนี้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ผ่าน Facebook Live Fan Page กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๒ คน ดังนี้

๑.สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ คน ได้แก่


 นางวรรณี ชัชวาลทิพากร (ภาพถ่าย)

 


ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (ภาพพิมพ์)


ศาสตราจารย์เกียรติคุณอรศิริ ปาณินท์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)

นายมีชัย แต้สุจริยา (ทอผ้า)

๒.สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ คน ได้แก่

นางนันทพร ศานติเกษม (นามปากกา ปิยะพร ศักดิ์เกษม)


นายวิชชา ลุนาชัย (นามปากกา ประชาคม ลุนาชัย)

๓.สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ คน ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ (โนรา)

นายกำปั่น นิธิวรไพบูลย์ (เพลงโคราช)


นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง (นาฏศิลป์ไทย – โขน ละคร)


ศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร (ดนตรีสากล – ประพันธ์เพลงคลาสสิก)


นายสลา คุณวุฒิ (ดนตรีไทยสากล – ประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง)


นายนพพล โกมารชุน (ภาพยนตร์และละคร)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here